Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu VEDENIE ĽUDÍ A TÍMOVÁ PRÁCA (PRE PRVOLÍNIOVÝCH MANAŽÉROV A TEAMLEADEROV)
Profil absolventa

Absolventi kurzu majú rozvinuté kľúčové kompetencie manažérov v oblasti vedenia ľudí  a motivácie zamestnancov, rozvinuté manažérske zručností v oblasti tímovej práce, s cieľom dosiahnuť vysokú participáciu každého člena tímu tak, aby bol maximalizovaný spoločný výsledok v prospech organizácie, majú možnosť  zdokonaliť sa v tímovej práci.

Osnova

Poznať: kompetencie manažéra a lídra, ich základný rozdiel a dopady na manažéra, kategorizáciu názorov manažérov na zamestnancov a vyplývajúce správanie – ako zmeniť postoj, prístupy situačného vedenia ľudí, vedieť ich charakterizovať z pohľadu komunikácie, rozhodovania, kontroly a motivácie, výhody a nevýhody uplatnenia jednotlivých štýlov vedenia ľudí a na ich základe vedieť aplikovať optimálny štýl vedenia vzhľadom na situáciu, človeka a dopady, základné možnosti motivovania zamestnancov, charakteristiky úspešného a efektívneho tímu, roly v tíme a vedieť charakterizovať svoju preferovanú tímovú rolu, poznať Adairov model vedenia ľudí so zameraním na tím

Vedieť pozorovať a interpretovať údaje zo správania sa členov tímu v závislosti od vývinovej fázy tímu. Mať viacnásobnú skúsenosť z tímového riešenia úlohy. Identifikovať silné stránky a možnosti rozvoja v oblasti vedenia ľudí a tímov, stanoviť si vlastný akčný plán

Kurz prebieha participatívnou formou výučby – manažérske hry, modelové situácie, dotazníky, panelové diskusie, videoukážky, simulácia prípadových štúdií na kameru.

Odborný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. Tel.: +421 906 068 176
Email: andrea.chlpekova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2 dni) Forma: tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie.
Cena dohodou €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Tréning
Cieľová skupina Manažér
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!