Prejsť na obsah
Virtuálna knižnica

Vo všeobecnosti platia zásady:
Databázy môžu využívať len oprávnení používatelia, ktorí majú právo tlačiť alebo ukladať výňatky z predplateného obsahu databáz pod podmienkou, že použitie týchto výňatkov objemovo nedosiahne rozsah komerčnej distribúcie alebo k nej nepovedie a bude obmedzené len na oprávnených používateľov.

Oprávnení používatelia majú právo využiť bibliografické a abstraktové dáta získané z databáz na účely zverejnenia výskumu.

Obmedzenia:
Obsah databáz (ani predplatený obsah) sa nesmie:

  • masívne alebo systematicky reprodukovať,
  • opakovane distribuovať alebo predávať,
  • poskytovať v akejkoľvek forme komukoľvek inému ako autorizovanému používateľovi,
  • systematicky alebo podstatne zadržiavať.

Dôležité upozornenie:
Prístup k väčšine informačných zdrojov je zabezpečovaný v rámci projektu NISPEZ - licenčné podmienky (pdf, 522 kB). EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedeckovýskumnú komunitu na Slovensku.

STU sa zaviazala dodržiavať všetky podmienky pre prístup stanovené poskytovateľmi EIZ. Tieto podmienky sa rôznia pre jednotlivé informačné zdroje a je potrebné si ich pozrieť priamo na stránkach daného zdrojav v časti: Terms and Conditions.

Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k elektronickým informačným zdrojom!