Prejsť na obsah
Virtuálna knižnica

Sledujte informácie o aktuálnych webinároch, školeniach, seminároch, ktoré vám môžu napomôcť pri tvorbe publikácií, vyhľadávaní informácií a v spoznávaní pravidiel vedeckej práce.

Dávame Vám do pozornosti:

Webináre CVTI SR - Open Access: https://openaccess.cvtisr.sk/webinare/

Webináre CVTI SR -  k elektronickým informačným zdrojom: https://eiz.cvtisr.sk/eiz-webinare/

Aktuality CVTI SR pre odbornú verejnosť: https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-odbornu-verejnost.html?page_id=72

Webináre Clarivate – Web of Science: https://clarivate.com/webofsciencegroup/webinars/on-demand-webinars/

Webináre SCOPUS: https://blog.scopus.com/webinars

Webináre, školenia Albertina icome Bratislava: https://www.aib.sk/seminare/

Webináre PoQuest: https://www.proquest.sk/seminare-a-skolenia

Webináre, semináre Knovel: https://www.knovel.sk/seminare-a-skolenia