Prejsť na obsah
Informačné a komunikačné technológie 7.RP

- Decision No 1982/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) - anglická verzia , slovenská verzia


- 2006/970/Euratom: Council Decision of 18 December 2006 Concerning the Seventh Framework Programme of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities (2007 to 2011) - anglická verzia , slovenská verzia


- Council Decisions of 19 December 2006 concerning the EC and Euratom Specific Programmes and the Euratom rules for participation - anglická verzia , slovenská verzia


- Regulation (EC) No 1906/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in actions under the Seventh Framework Programme and for the dissemination of research results (2007-2013) - anglická verzia , slovenská verzia


- oficiálne dokumenty EK k 7. RP

 

Prezentácie z informačných dní

Informačný deň 7. 7. 2011

- 7. rámcový program – 7. RP v kocke (Ing. Mgr. Mária Búciová, ICT NCP, STU)
- Otvorené výzvy na podávanie projektov v oblasti Informačné a komunikačné technológie (ICT) 7. RP, PPP projekty z pohľadu ICT (prof. Ing. Martin Klimo, PhD., národný delegát, Žilinská univerzita)
- Výskumné infraštruktúry (RI), Európske technologické platformy, Joint Technology Initiatives (doc. RNDr. Anton Lavrin , národný delegát, Technická univerzita Košice)
- Otvorené výzvy v oblasti nanomateriálov, nových materiálov a výrobných technológií (NMP), PPP projekty z pohľadu NMP (RNDr. Dušan Janičkovič, NMP NCP, SAV)
- Nová výzva v téme Bezpečnosť (prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., delegát, SAV)
- Doprava 2012 - nová výzva na podávanie projektov 7. RP (doc. Ing. Peter Fabián, PhD., Žilinská univerzita, NCP doprava)
- Výskum v prospech MSP - špecifická aktivita 7. RP - Kapacity na podporu subkontraktačného výskumu, Verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím (Ing. Ivan Filus, SME NCP, BIC Bratislava)
- Ako na financovanie inovácií v 7. RP? - Success story ARDACO (Mgr. Miroslav Konečný, Ardaco, a. s.)

Prezentácie z informačného dňa k 8. výzve IKT 7. RP v Bruseli

 

Informačný deň 28. 10. 2010

- 7. rámcový program – predstavenie programu, Idealist, plánované akcie (Ing. Mgr. Mária Búciová, ICT NCP, STU)
- Otvorené výzvy na podávanie projektov v oblasti Informačné a komunikačné technológie, plán výziev v rokoch 2011-2012  (prof. Ing. Martin Klimo, PhD., národný delegát, Žilinská univerzita)
- Európske technologické platformy, Joint Technology Initiatives, eInfrastructures (doc. RNDr. Anton Lavrin , národný delegát, TUKE)
- Môžme byť úspešní v rámcovom programe? (prof. Ing. František Uherek, PhD., riaditeľ Medzinárodného laserového centra)
- Výskum v prospech MSP - špecifická aktivita 7. RP - Kapacity na podporu subkontraktačného výskumu (Ing. Ivan Filus, SME NCP, BIC Bratislava)
- Podpora APVV pre slovenské subjekty v 7. RP (Mgr. Tatiana Šipošová, APVV)

 

Informačný deň 2. 7. 2010

Aktuálne informácie k novým výzvam v rámci priority ICT (Ing. Mgr. Mária Búciová, ICT NCP)

 

Informačný deň 5. 3. 2010

Vyhodnotenie 5. výzvy a predstavenie 6. výzvy na podávanie projektov v oblasti Informačné a komunikačné technológie, plán výziev v rokoch 2011-2012  (prof. Ing. Martin Klimo, PhD., národný delegát, Žilinská univerzita)
Výskumné infraštruktúry v 7. RP (doc. RNDr. Anton Lavrin , národný delegát, TUKE)
Enterprise Europe Network v SR (Ing. Ivan Filus, BIC Bratislava)