Prejsť na obsah
Výskum

Tretí ročník súťaže organizuje spoločnosť Neulogy s podporou partnerov, ako sú KPMG, ZSE, Telefonica, Google, ESET a ďalších. Ide o vyvrcholenie startupovej sezóny a predstavenie začínajúcich firiem v oblasti moderných technológií na Slovensku.

Súťaž je venovaná začínajúcim inovatívnym firmám, ktoré sa môžu uchádzať o ocenenie v štyroch kategóriách: DIGITAL, SCIENCE, ART & DESIGN a SOCIETY. Ocenené nebudú len klasické internetové startupy, ale aj projekty pochádzajúce z oblasti výskumu a vývoja (biotechnológie, nanotechnológie, obnoviteľné zdroje, a pod.), umeleckej oblasti (projekty z oblasti art & design využívajúce moderné technológie) ako aj technologické non-profit projekty.

Víťazi a finalisti majú možnosť prezentovať svoje firmy pred investormi a partmnermi, ukázať sa širšej verejnosti prostredníctvom prítomných médií a navyše získať cenné know-how v podobe na mieru šitého pobytu v jednom zo svetových technologických a inovačných centier. Deadline na prihlasovanie a nominovanie projektov je do 1. 11. 2013.

Finále Startup Awards.SK 2013 sa bude konať v piatok 22. novembra 2013 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave, za účasti zahraničných hostí (USA, Izrael, Taiwan, Fínsko a iné). Neulogy očakáva, že podujatia sa zúčastnia investori z Európy a USA, zástupcovia nadnárodných technologických firiem, univerzít a zástupcovia verejného sektora.

Viac informácií o tom, ako sa do súťaže prihlásiť, nájdete na apply.startupawards.sk alebo na FB profile alebo na Twitteri, v prípade otázok píšte na info@remove-this.startupawards.sk .