Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

„Sľubujem, že budem riadne vykonávať práva a plniť povinnosti člena akademickej obce Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Sľubujem, že budem dbať na jej dobré meno a budem študovať tak, aby som po ukončení štúdia vykonával svoju profesiu v súlade so zásadami etiky a profesionálnej cti v prospech našej Alma mater a pre blaho celej spoločnosti.“

V piatok 19. septembra 2014 zložením slávnostného imatrikulačného sľubu sa 45 riadne zapísaných študentov prvého roka bakalárskeho štúdia študijného programu Priestorové plánovanie  na Ústave manažmentu STU v Bratislave začlenilo do akademickej obce so všetkými právami a povinnosťami.

IMATRIKULÁCIE  NA ÚSTAVE MANAŽMENTU STU 2014/2015

IMATRIKULÁCIE  NA ÚSTAVE MANAŽMENTU STU 2014/2015

IMATRIKULÁCIE  NA ÚSTAVE MANAŽMENTU STU 2014/2015

IMATRIKULÁCIE  NA ÚSTAVE MANAŽMENTU STU 2014/2015

IMATRIKULÁCIE  NA ÚSTAVE MANAŽMENTU STU 2014/2015

IMATRIKULÁCIE  NA ÚSTAVE MANAŽMENTU STU 2014/2015

IMATRIKULÁCIE  NA ÚSTAVE MANAŽMENTU STU 2014/2015

 imatrikulacie