Prejsť na obsah
Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK

Vysokoškolský umelecký súbor Technik plní úlohy v rozvoji záujmovej a umeleckej činnosti študentov a zamestnancov STU. Reprezentuje STU na rôznych podujatiach. Vysokoškolský umelecký súbor Technik riadi riaditeľ, ktorý hospodári s príspevkom, ktorý mu STU poskytuje a ktorý je hradený zo štátneho rozpočtu v rámci dotácie a z iných zdrojov STU.