Prejsť na obsah
Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK

Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 669 168, 0905 509 327
e-mail: technik@stuba.sk
riaditeľka: Mgr. art. Ľubica Mešková