Prejsť na obsah
Študenti

Zákony a vykonávacie predpisy

Užitočné Informácie o zdravotnom poistení pre študentov nájdete kliknutím na tento dokaz.

Informácia o podmienkach udelenia pobytu štátnym príslušníkom tretích krajín na účel štúdia na území Slovenskej republiky, o niektorých povinnostiach štátneho príslušníka tretej krajiny a povinnostiach školy na úseku pobytu cudzincov podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Akreditácia

Interné predpisy STU

 

Ďalšie predpisy súvisiace so štúdiom doktorandských študijných programov

Predpisy súvisiace s vypracovaním a odovzdaním záverečných prác

OCENENIA ŠTUDENTOV, PEDAGÓGOV A UČITEĽOV