Prejsť na obsah
Študenti

 • Smernica rektora č. 2/2014-SR účinná do 31. 08. 2021
  Úplné znenie smernice rektora č. 2/2014-SR odborová komisia doktorandských študijných programov na STU zo dňa zo dňa 14. 10. 2019 (účinné od 17. 10. 2019)
  Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 2/2014-SR odborová komisia doktorandských študijných programov na STU zo dňa 14. 10. 2019 (účinný od 17. 10. 2019 do 31. 08. 2021)
  Smernica rektora č. 2/2014-SR odborová komisia doktorandských študijných programov na STU zo dňa zo dňa 05. 02. 2014 (pôvodné znenie)
  Príloha č. 1: Žiadosť o zriadenie odborovej komisie 
  Príloha č. 2: Žiadosť o zaradenie nového študijného programu do pôsobnosti už zriadenej odborovej komisie
  Príloha č. 3: Návrh na vymenovanie za člena odborovej komisie
  Príloha č. 4: Žiadosť o doplnenie členov odborovej komisie