Prejsť na obsah
Univerzita

V súvislosti s princípom transparentnosti vedenie STU v Bratislave sprístupňuje členom AS STU až do konečného schválenia projektu ACCORD v Európskej komisii nasledovné dokumenty:
1) Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (ACCORD), Feasibilty Study, 2018
2) Cost Benefit Analysis Chapters, October 2018
3) SG/AS/JASPERS/2018 - 1614/EK/db JASPERS Action Completion Note (Long version), 21.12.2018

Uvedené dokumenty sú uložené u hlavného koordinátora projektu ACCORD Ing. Milana Belka, PhD., Know-how centrum, Rektorát STU v Bratislave, 2. posch., č. B 331, Vazovova 5.
Predmetné dokumenty budú členom AS STU v Bratislave sprístupnené po dohode s hlavným koordinátorom.
Kontakt: milan.belko@stuba.sk
tel. číslo: +421 917 669 012