Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

STU má zakúpené  celouniverzitné  licencie  nasledovného SW:

  •  ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution

SW ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution je zameraný na výpočty metódou konečných prvkov v rôznych technických oblastiach. Je určený hlavne  na výuku.    ANSYS je obecne  nelineárny,  multifyzikálny program zahrňujúci štrukturálnu a termodynamickú analýzu, analýzu prúdenia kontinua, analýzu elektrostatických a elektromagnetických polí a akustické analýzy. Podrobnejšie informácie sú tu.

  • MATLAB & Simulink

 SW MATLAB je integrované prostredie  pre vedeckotechnické výpočty, modelovanie, návrhy algoritmov, simulácie, analýzu a prezentáci dát, paralelné výpočty, meranie a spracovanie signálov, návrhy riadiacich a komunikačných systémov. Viac informácií je tu.

SW Simulink  je nadstavba MATLABu pre simuláciu a modelovanie dynamických systémov, ktoré využívajú  algoritmy MATLABu pre numerické riešenie nelineárnych diferenciálnych rovníc.

Viac informácií tu.

Slovenská  technická univerzita v Bratislave má zakúpenú licenciu Total Academic Headcount (TAH)  pre MATLAB, Simulink a doplnkové produkty. Fakulta, výskumní pracovníci a študenti môžu používať tieto produkty na výučbu, výskum a vzdelávanie. Licencia umožňuje jednotlivcom inštalovať produkty na univerzitne a aj vlastné zariadenia, ako aj osobné počítače, noteboky.

Postup získania SW a inštalácie je na webe: https://www.stuba.sk/matlab/

  • LabView

SW LabView je zameraný  na získavanie a analýzu nameraných údajov, riadenie meracích prístrojov, obsahuje vložené riadiace a monitorovacie systémy, automatické  testovacie a overovacie systémy. SW je určený len pre výuku , laboratórne cvičenia. Podrobnejšie informácie sú tu.

  • Antivírusové programy firmy ESET

SW ESET Endpoint Antivírus - Antivírusová a antispyware ochrana koncových zariadení.
Eliminuje všetky druhy hrozieb ako vírusy, rootkity, červy a spyware s voliteľnou cloudovou ochranou pre ešte presnejšiu detekciu.

SW ESET Endpoint Security   Komplexná ochrana koncových zariadení Windows.    Podpora virtualizácie + Nová Technológia. Podporuje VMs a poskytuje účinnú ochranu pred hekermi a botnetmi. Zabudovaná kontrola k prístupu k dátam. Obsahuje webovú kontrolu a Obojsmerný firewall.

SW ESET Mobile Security – Antivírusová, antispyware ochrana, Anti-Theft, Vzdialená správapre mobilné zariadenia (SmartPhone, tablety a pod.)

ESET File Security for Microsoft Windows - Antivírusová a antispyware ochrana pre serveri, Exploit Blocker a pokročilá kontrola pamäte servera aj pred tými najkomplexnejšími hrozbami.

Software pre študentov STU:

SW ANSYS Student   obsahuje balík programov pre numerické simulácie ANSYS Mechanical, ANSYS CFD, ANSYS Autodyn, ANSYS Workbench, ANSYS DesignModeler, ANSYS DesignXplorer. Spomínané produkty umožňujú riešiť napríklad statické a dynamické úlohy, veľké deformácie, prestup tepla, multifázové prúdenie a mnohé ďalšie. SW ANSYS Student  si môžete stiahnuť tu.