Prejsť na obsah
Softvérové licencie

Software  MSC One  obsahuje moduly:

 

 Actran

Actran je simulačný softvér slúžiaci na riešenie problémov akustický, viborakustiky a aeroakustiky. Využíva sa predovšetkým v automobilov, leteckom ale aj v stavebnom priemysle.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Strojársky priemysel
 • Elektrotechnický priemysel
 • Stavebný priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/actran-acoustics

 

Adams

Adams je najrozšírenejší softvér na dynamiku a analýzu pohybu viac-prvkových telies na svete. Umožňuje študovať dynamiku pohyblivých častí, ako sú zaťaženia a sily rozložené v mechanických systémoch a teda ich zlepšovať a optimalizovať.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Strojársky priemysel
 • Elektrotechnický priemysel
 • Stavebný priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/adams

 

Digimat

Digimat je simulačný software používajúci sa na vykonávanie podrobných analýz materiálov na mikroskopickej úrovni a na odvodenie mikromechanických modelov, materiálov vhodných na viacúrovňové prepojenie na mikroskopickej a makroskopickej úrovni.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Chemický priemysel
 • Materialovotechnologický priemysel
 • Strojársky priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/digimat

 

Dytran

Dytran je univerzálny, trojrozmerný softvérový program na explicitnú analýzu konečných prvkov (FEA), pomocou ktorej vytvára simuláciu a analýzu extrémnych, krátkodobých javov, zahŕňajúcich deformáciu konštrukčných telies s interakciou tekutín a iných štruktúr.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Chemický priemysel
 • Materialovotechnologický priemysel
 • Strojársky priemysel
 • Elektrotechnický priemysel
 • Stavebný priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/dytran

FlightLoads

Flightloads je používateľské rozhranie, ktoré integruje možnosti aeroelasticity v MSC Nastran a FEM modelovanie. FlightLoads je užitočný na predpovedanie vonkajších manévrov a dynamických zaťažení vzduchu vyvíjaný na plochy lietajúcich objektov.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Strojársky priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/course/flightloads-and-aeroelasticity-static-analysis

 

Marc

Marc umožňuje kompletné implicitné riešenie nelineárnych dejov pomocou FEA. Marc poskytuje najjednoduchšie použiteľné a najrobustnejšie možnosti pre kontaktné, veľké napätie a multifyzikálne analýzy, ktoré sú dnes k dispozícii na riešenie statických a kvázistatických nelineárnych problémov.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Chemický priemysel
 • Materialovotechnologický priemysel
 • Strojársky priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/marc

 

MaterialCenter

MaterialCenter je komplexným zdrojom informácií o materiáloch, ktoré sú potrebné na výskum, dizajn a vývoj produktov, a sú poskytované v pohodlne dostupnom elektronickom formáte.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Chemický priemysel
 • Materialovotechnologický priemysel
 • Strojársky priemysel
 • Elektrotechnický priemysel
 • Stavebný priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/materialcenter

 

MSC Apex

MSC Apex je CAE Modeler, využíva sa na priame modelovanie a vytváranie sietí v CAD modeloch. Riešenie obsahuje sofistikované a interaktívne nástroje, ktoré sa ľahko používajú a ľahko sa učia.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Chemický priemysel
 • Materialovotechnologický priemysel
 • Strojársky priemysel
 • Elektrotechnický priemysel
 • Stavebný priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/msc-apex

 

MSC Nastran

MSC Nastran je multidisciplinárny softvér používaný spoločnosťami na celom svete na vykonávanie statickej, dynamickej a tepelnej analýzy v lineárnych a nelineárnych doménach.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Chemický priemysel
 • Materialovotechnologický priemysel
 • Strojársky priemysel
 • Elektrotechnický priemysel
 • Stavebný priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/msc-nastran

 

MVision

Mvision je v súčasnosti najväčšou zbierkou informácií o technických materiáloch v elektronickom formáte na svete. Prostredníctvom partnerstiev spoločnosti MSC s poprednými zdrojmi informácií poskytujú aktuálny a komplexný zdroj údajov o materiáloch, ktoré sú využívane pri navrhovaní a analýze.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

Chemický priemysel

 Materialovotechnologický priemysel

 Strojársky priemysel

 Elektrotechnický priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/mvision-and-enterprise-mvision

 

Patran

Patran je celosvetovo najpoužívanejší softvér na predbežné a následné spracovanie pre analýzu konečných prvkov (FEA), ktorý poskytuje modelovanie pevných látok, sieťovanie, nastavenie analýzy a následné spracovanie pre viacero riešiteľov vrátane MSC Nastran, Marc, Abaqus, LS-DYNA, ANSYS, a Pam-Crash.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Chemický priemysel
 • Materialovotechnologický priemysel
 • Strojársky priemysel
 • Elektrotechnický priemysel
 • Stavebný priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/patran

 

SimManager

SimManager je systém na správu procesov simulácie a dát (SPDM), ktorý spravuje všetky aspekty simulácie CAE so zameraním na splnenie sofistikovaných potrieb správy a spracovania dát špecifických pre simulačnú komunitu.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 Chemický priemysel

 Materialovotechnologický priemysel

 Strojársky priemysel

 Elektrotechnický priemysel

 Stavebný priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/simmanager

 

Simufact Additive

Simufact Additive je výkonné a škálovateľné softvérové riešenie na simuláciu procesov výroby aditív na báze kovov. Zistite, ako používať aditíva Simufact na optimalizáciu vašej kovovej 3D tlače.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Materialovotechnologický priemysel
 • Strojársky priemysel

link : https://www.mscsoftware.com/product/simufact-additive

 

 

Simufact Forming

Simufact Forming je simulačný nástroj pre odborníkov v oblasti technológie tvárnenia. Cieľom je dôsledne prispôsobiť softvér praktickým potrebám používateľa, tak aby bolo možné zostaviť a naprogramovať zložité modely, často sú potrebné odborné znalosti na prevádzku simulačných prostredí.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Materialovotechnologický priemysel
 • Strojársky priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/simufact-forming

 

Simufact Joining

Simufact Forming sa využíva v oblasti technológie mechanického spájania, založený na kompletných procesných reťazcov a výpočtoch mechanických procesov spájania.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Strojársky priemysel

 

Simufact Welding

Simufact Welding je modulárny produktový rad, ktorý ponúka komplexnú funkcionalitu pre modelovanie elasticko-plastického správania materiálov a simuláciu konštrukčného zvárania. Softvér pokrýva rôzne procesy zvárania.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Materialovotechnologický priemysel
 • Strojársky priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/simufact-welding

 

SimXpert

SimExpert je nová generácia CAE prostredia pre simuláciu produktov. Spája premenlivé komplexné multidisciplinárne simulačné schopnosti a technológie na zachytávanie a nasadzovanie osvedčených postupov v jedinom zjednotenom prostredí.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Chemický priemysel
 • Materialovotechnologický priemysel
 • Strojársky priemysel
 • Elektrotechnický priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/assets/MSC_DS_SimXpert_Overview.pdf

 

Sinda

SINDA/FLUINT, štandardný softvérový systém NASA pre termohydraulickú analýzu, poskytuje výpočtovú simuláciu interagujúcich tepelných a fluidných efektov v dizajnoch modelovaných ako siete prenosu tepla a prietoku tekutín. Používa sa na navrhovanie a analýzu leteckých systémov, ako sú tepelné riadenie a pohon.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Strojársky priemysel

Link : https://www.dte.co.uk/products/msc-sinda/

 

 

Cradle

Cradle CFD je séria praktického, najmodernejšieho CFD simulačného a vizualizačného softvéru. Zahŕňa schopnosť reťazovej simulácie na dosiahnutie spojenia so štrukturálnymi, akustickými, elektromagnetickými, mechanickými, jednorozmernými, optimalizačnými, tepelnými prostrediami, 3D CAD a ďalšími nástrojmi relatívnej analýzy. Cradle CFD umožňuje používateľom akejkoľvek úrovne spracovávať pokročilé simulácie.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Materialovotechnologický priemysel
 • Strojársky priemysel
 • Elektrotechnický priemysel
 • Stavebný priemysel
 • Stavebný priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/scflow

 

scFlow | SC/Tetra

CFD nástroj scFlow | SC/Tetra novej generácie využíva neštruktúrovanú sieť na presné znázornenie komplikovanej geometrie.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Materialovotechnologický priemysel
 • Strojársky priemysel
 • Elektrotechnický priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/scflow

 

Software Cradle scSTREAM

Univerzálny nástroj scSTREAM využíva karteziánsku alebo valcovú štruktúrovanú sieť na umožnenie jednoduchého generovania siete a vysokorýchlostných simulácií za zlomok času.

Vzhľadom na charakter siete a analytický systém, ktorý umožňuje výpočty vo veľkom meradle, scSTREAM najlepšie funguje pri spracovaní rozsiahlych simulácií, kde sa od používateľov vyžaduje riešenie tepelných problémov elektronických zariadení.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Elektrotechnický priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/scstream

 

Software Cradle PICLS

PICLS je nástroj na tepelnú simuláciu, ktorý pomáha ľahko vykonávať tepelnú simuláciu dosiek plošných spojov.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Strojársky priemysel
 • Elektrotechnický priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/picls

 

Software Cradle scPOST

Vizualizačný nástroj výsledkov simulácií postprocesora riešených v solveri. Je možné vydávať nielen statické obrázky, ale aj animácie, ako aj výstupné súbory pre CradleViewer.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Materialovotechnologický priemysel
 • Strojársky priemysel
 • Elektrotechnický priemysel
 • Stavebný priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/product/scpost

 

 

Toolkits

Nástroje MSC Services Toolkit sú vytvorené pre špecifickú prácu. Sú postavené ako zásuvné moduly do existujúcich softvérových produktov MSC a poskytujú sadu prispôsobených ponúk a možností, ktoré rozširujú funkčnosť softvérových produktov MSC – umožňujú rýchlejšie a presnejšie riešiť problémy.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

Materialovotechnologický priemysel

 • Chemický priemysel
 • Strojársky priemysel
 • Elektrotechnický priemysel
 • Stavebný priemysel

Link : https://www.mscsoftware.com/services/toolkit-solutions

 

Romax

Romax umožňuje širokú škálu aplikácií v súlade s vývojovým cyklom hnacieho ústrojenstva a prevodovky, od rýchleho modelovania a skúmania konceptov až po podrobnú simuláciu a virtuálne odhlásenie produktu.

Využiteľnosť v technickej oblasti:

 • Strojársky priemysel

Link : https://romaxtech.com/about-us/partners/software-partners/

Sprístupnenie softwaru:

Po vyplnení formulára : „Žiadosť o používanie Hexagon Software Products“ na G-disku STU: https://docs.google.com/forms/d/1UcjQZJbcMRjRAoglNabJ9k2P59Z9syZx9PgqUn1bJkI/edit ,

v ktorom žiadateľ uvedie konkrétny modul SW MSC One. Po jeho stiahnutí správcom licencie bude modul k dispozícii na  G-disku STU.

SW je možné používať  po dodržaní licenčných podmienok uvedených v súbore: „Academic Software License Agreement.pdf „  uvedených  na:  https://drive.google.com/drive/folders/1hB4zFSqCRSxpI-JyYLA45brkVm9Wsms-

Informácie  a kontakt na správcu licencie  :

Ing. Rudolf Šlavka , e-mail: rudolf.slavka@stuba.sk

Ing. Jozef Kicko , e-mail:   jozef.kicko@stuba.sk