Prejsť na obsah
Návody

presmerovanie pošty na G-Suite

čítanie pošty z G-Suite

Presmerovanie pošty


V rámci G Suite je možné plnohodnotne používať Gmail v tvare mojucet@stuba.sk*.
Pošta prichádzajúca na túto mailovú adresu je vždy prijatá poštovým serverom STU (webmail).
Ak chcete, aby Vám prišla do Gmail-u, nastavte si presmerovanie z univerzitného mailového servera na Gmail.

Prihláste sa na: webmail.stuba.sk -> Pravidlá -> Filtre -> Presmerovanie pošty:

  1. Zapnúť: áno
  2. Presmerovať poštu na: mojucet@g.stuba.sk** 
    Upozornenie: "g" v adrese je dôležité, inak vznikne uzavretá slučka a správy budú nedoručiteľné
  3. Správu odoslať ako presnú kópiu
  4. Potvrdiť nastavenie

    *Zamestnanci v tvare: meno.priezvisko@stuba.sk, Študenti v tvare: aislogin@stuba.sk

    **Zamestnanci v tvare: meno.priezvisko@g.stuba.sk, Študenti v tvare: aislogin@g.stuba.sk

Thunderbird nastavenie pošty

1. Po prihlásení do Gmailu, zvoľte nastavenie.

2. Zvoľte z menu: Preposielanie a POP/IMAP => zapnúť protokol IMAP => Uložiť zmeny.

3. V Thunderbirde vyplňte polia v bodoch 1 a 2 podľa obrázka, a po kliknutí na "Znova otestovať nastavenie",   Vám Thunderbird ponúkne možnosť OAuth2 v bode 4. Celé nastavenie potvrdíte kliknutím na "Hotovo".

4. V ďalšom kroku zadajte prihlasovacie údaje rovnaké ako do Akademického informačného systému (AIS).

5. Vyberte účet z domeny stuba.sk.

6. Povoliť prístup e-mailového klienta Thunderbird do Gmailu.

7. Z vrchnej lišty kliknite na hlavnú ponuku v pravom rohu Thunderbirdu Možnosti =>
Nastavenie účtov => Nastavenie servera => Pokročilé...

8. V časti Pokročilé nastavenie účtu vyplňte:
Priečinok na serveri IMAP: [Gmail] (aj s hranatými zátvorkami a veľké písmeno G). Potvrďte OK.

Pošta App (Windows 10) nastavenie pošty

1. Spustite aplikáciu Pošta. V okne "Pridať účet" zvoľte Google.

2. Zadajte e-mailový účet v tvare mojucet[at]stuba.sk.

*Zamestnanci v tvare: meno.priezvisko[at]stuba.sk, Študenti v tvare: aislogin[at]stuba.sk

3. V ďalšom kroku zadajte prihlasovacie údaje rovnaké ako do Akademického informačného systému (AIS).

4. Povoliť prístup Windows do účtu Google.

5. Zvoľte "YES" pre zapamätanie mena a hesla.

6. Zadajte meno a priezvisko. Zvoľte prihlásiť sa.

7. Konto bolo úspešne nastavené. Zvoľte hotovo.

Android - Gmail nastavenie pošty

1. V mobilnom telefóne zvoľte Gmail => Nastavenia => Pridať ďalšiu e-mailovú adresu

2. V nastaveniach e-mailu vyberte Google, a zvoľte "ĎALEJ >".

3. Zadajte e-mailovú adresu v tvare mojucet[at]stuba.sk* a zvoľte "Ďalej".

*Zamestnanci v tvare: meno.priezvisko[at]stuba.sk, Študenti v tvare: aislogin[at]stuba.sk

4. Súhlas s pravidlami Google, zvoľte "Prijať".

5 V ďalšom kroku zadajte prihlasovacie údaje rovnaké ako do Akademického informačného systému (AIS), a stlačte Login. V tejto chvíli je Vaše e-mailové konto nastavené.