Prejsť na obsah
Návody

1. Pre prihlásenie do služby Google Classroom zadajte adresu classroom.google.com.

Zadajte prihlasovací e-mail v tvare mojucet[at]stuba.sk* a zvoľte Ďalej.

*Zamestnanci v tvare: meno.priezvisko[at]stuba.sk, Študenti v tvare: aislogin[at]stuba.sk

2. Zadajte prihlasovacie údaje rovnaké ako do Akademického informačného systému (AIS).

3. Po prihlásení v pravom hornom rohu zvoľte veľké znamienko +, kde sú dve možnosti:
Pripojiť sa k triede a Vytvoriť triedu.

4. Pre pripojenie do triedy zadajte kód triedy, a zvoľte Pripojiť sa. Týmto krokom sa do triedy automaticky pripojíte.

Vytvorenie triedy

1. Po prihlásení v pravom hornom rohu zvoľte veľké znamienko +, kde zvoľte Vytvoriť triedu. Vyplňte potrebné údaje (minimálne názov triedy) a zvoľte Vytvoriť.

2. Po vytvorení triedy môžte študentov do triedy pripojiť dvomi spôsobmi:
a) Študentom zašlete kód, ktorý študent zadá pri pripájaní do triedy, podľa návodu vyššie.
b) Pridáte študentov cez záložku Ľudia.

3. V záložke Ľudia zvoľte tlačidlo Pozvanie študentov . A zadajte e-mail študenta v tvare mojucet[at]stuba.sk*. Študentovi príde na e-mail odkaz na pripojenie do triedy, heslo v tomto prípade nie je potrebné.Týmto spôsobom je možné pridať aj viac študentov naraz. A zvoľte Pozvať. Do triedy je možné pripojiť len študentov s e-mailovou adresou *@stuba.sk.

*Zamestnanci v tvare: meno.priezvisko[at]stuba.sk, Študenti v tvare: aislogin[at]stuba.sk