Prejsť na obsah
Návody
Na tejto stránke sú zosumarizované základné odporúčané spôsoby pre online komunikáciu so študentami na diaľku, ktoré zahŕňajú interaktívne prvky ako zdieľanie obrazovky a možnosti videokonferencie:
  1. Využitie služby Google meet v rámci G-Suite: https://meet.google.com/. Organizátor si musí aktivovať G-suite na základe jeho @stuba.sk mailovej adresy na základe inštrukcií na stránke Návody G-Suite. Ostatní účastníci nemusia, ale je to odporúčaná možnosť.
  2. Využiť Microsoft Teams https://teams.microsoft.com. Organizátor aj všetci účastníci sa musia zaregistrovať na Office 365 Education sa pomocou @stuba.sk e-mailovej adresy. Inštrukcie na Office 365 Education.
  3. Využiť Webex Events meetingy. Pridelovanie a organizovanie licencí má na starosti fakulta. Inštrukcie vo Webex návode.
Kapacitné možnosti videokonferencií:
Počet študentov v skupine Google Meet
Microsoft Teams (licenica A1, aktuálny stav) Microsoft Teams (licenica A3, budúcnosť) Webex Events
1-100 Plná videokonferencia Plná videokonferencia do 3000 účastníkov, max. počet paralelných videokonferencií na základe počtu licencií pre fakultu. Zvyšok neinteraktívne cez OBS štúdio. 
101-1000 Prvých 100 študentov plná videokonferencia, zvyšok neinteraktívne cez OBS štúdio. Plná videokonferencia

1001-viac Prvých 1000 študentov plná videokonferencia, zvyšok neinteraktívne cez OBS štúdio. Prvých 1000 plná videokonferencia, zvyšok neinteraktívne cez "live stream"  - max. 15 livestreamov naraz na celej STU, alebo cez OBS štúdio.
V prípade, že je vhodné/požadované realizovať videokonferenciu/streamovanie pre verejnosť (mimo doménu stuba.sk), sú hlavné možnosti nasledovné:
  1. V Google Meet sa môže na videokonferenciu prihlásiť ktokoľvek mimo domény, ale je potrebné jeho manuálne schválenie.
  2. Pri ľubovoľnej videokonferencii je možné obsah obrazovky streamovať napr. pomocou OBS štúdia na zvolenú platformu pre verejnosť, napr. Youtube, Twitch.
Limity a špecifikácie pre Meet v rámci G-Suite sú zhrnuté :
Limity a špecifikácie Microsoft Teams sú zhrnuté

Limity a špecifikácie Webex Events

  • Plná videokonferencia do 3000 účastníkov, max. počet paralelných videokonferencií na základe počtu licencií pre fakultu.