Prejsť na obsah
Návody

Na stránke nájdete odpovede na problémy s ktorými sa používatelia pri používaní služieb poskytovaných STU často stretávajú.

Google Suite

Pred prihlásením do G-Suite, sa najprv odhláste zo súkromného G-mail konta, alebo použite iný internetový prehliadač. Skontrolujte či skutočne zadávate správny login, nie e-mail. V prípade ďalších problémov kontaktujte administrátora na g.suite [at] stuba.sk.

Používatelia služby Google Workspace for Education

Ovládanie prístupu do videostretnutia

Ako organizátor stretnutia môžete pomocou rýchleho prístupu vybrať, či používatelia musia žiadať o pripojenie k videostretnutiu.

Keď je rýchly prístup zapnutý:

Keď je rýchly prístup vypnutý:

 • Používatelia z vašej domény sa môžu k stretnutiu pripojiť automaticky v počítači alebo mobilnom zariadení.
 • Používatelia, ktorí sa pripájajú k stretnutiu telefónom, sa môžu pripojiť automaticky.
 • Každý účastník môže v rámci stretnutia niekoho pripojiť telefonicky.
 • Všetci používatelia vo vašej organizácii aj mimo nej musia požiadať o pripojenie k stretnutiu. Zahrnuje to ľudí, ktorí sa pripájajú k stretnutiu telefónom.
 • Ľudia, ktorých počas stretnutia pozval niekto iný ako vy, musia požiadať o pripojenie.
 • V rámci stretnutia môžete niekoho pripojiť telefonicky iba vy.

Rýchly prístup je predvolene zapnutý. Po začatí videostretnutia môžete toto nastavenie pomocou služby Meet v počítači meniť tak často, ako potrebujete.

Tip: Ak rýchly prístup zapnete alebo vypnete v opakovaných stretnutiach alebo takých, ktoré používajú rovnaký kód stretnutia, toto nastavenie bude uložené pre budúce stretnutia. Ak ho zapnete alebo vypnete v jednorazovom či okamžitom stretnutí, prípadne takom, ktoré má prezývku, toto nastavenie sa po jeho skončení opäť zapne. 

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť rýchly prístup:

Počas stretnutia 
 1. Dole kliknite na Ovládanie hostiteľa .
 2. Vedľa položky Rýchly prístup kliknutím presuňte prepínač do polohy Zapnuté "" alebo Vypnuté""
V Kalendári Google

Prejdite na calendar.google.com a vyberte jednu možnosť: 

Vytvorenie novej udalosti

 1. Vytvorte novú udalosť a potom kliknite na Pridať videokonferenciu Google Meet
 2. Vpravo kliknite na Zmeniť nastavenia videohovoru Settings
 3. Začiarknite políčko Rýchly prístup a potom kliknite na Uložiť.  
 4. Nastavte udalosť.

Aktualizácia existujúcej udalosti

 1. Kliknite na stretnutie a potom kliknite na Upraviť udalosť Edit
 2. Prejdite do sekcie s podrobnosťami o udalosti a kliknite na Zmeniť nastavenia videohovoru Settings
 3. Začiarknite políčko Rýchly prístup a potom kliknite na Uložiť.

Ukončenie stretnutia pre všetkých

Organizátori a moderátori stretnutí v počítači môžu ukončiť stretnutie pre všetkých účastníkov videohovoru. Ukončením pre všetkých sa dané stretnutie skončí a všetci jeho účastníci budú automaticky odobraní (dokonca aj používatelia mobilných zariadení), aby ste ich nemuseli odoberať ručne.

Tipy

 • Po ukončení stretnutia pre všetkých bude automaticky vypnutý rýchly prístup. Keď na reštartovanie stretnutia slúži rovnaký odkaz na stretnutie, organizátor môže rýchly prístup v prípade potreby zapnúť.
 • Účastníci majú prístup k odkazu na stretnutie, ktoré bolo ukončené, ale pripojiť sa môžu až vtedy, keď stretnutie reštartuje jeho organizátor. Stretnutie bude automaticky reštartované, keď sa organizátor znova pripojí.
 • Správcovia, ktorí chcú mať istotu, že študenti nebudú mať prístup k funkcii umožňujúcej začať alebo ukončiť stretnutia, môžu vypnúť Vytvoriť stretnutie
 • Nové stretnutie vytvorte zakaždým, keď sa chcete stretnúť s inou skupinou účastníkov. Keď reštartujete stretnutie, budú sa môcť pripojiť všetci predchádzajúci účastníci.

Ak chcete ukončiť stretnutie pre všetkých:

 1. Kliknite v dolnej časti na Opustiť hovor "".
 2. V okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na Ukončiť stretnutie pre všetkých.

Nepovinné: Ak chcete stretnutie opustiť, ale nechcete ho ukončiť pre všetkých, kliknite na Opustiť stretnutie.

Tip: Ukončením stretnutia pre všetkých tiež ukončíte všetky otvorené oddelené miestnosti. Ak je otvorených veľa oddelených miestností, hlavná miestnosť sa skončí ako prvá. Ukončenie všetkých ostatných oddelených miestností môže niekoľko minút trvať.