Prejsť na obsah
Návody

G Suite for Education je balík služieb spoločnosti Google na podporu tímovej spolupráce optimalizovaný pre vzdelávacie inštitúcie. Umožňuje pristupovať k vlastným alebo zdieľaným zdrojom z akéhokoľvek miesta s internetovým pripojením a podporuje všetky typy zariadení (PC, notebook, tablet, mobil). Pre verejné vysoké školy je poskytovaný bezplatne.

STU má so spoločnosťou Google uzatvorený dodatok Data Protection Amendment, ktorý zabezpečuje súlad služieb G Suite for Education s požiadavkami nariadenia GDPR. Na rozdiel od verejne dostupných služieb Google, tento balík nevkladá do webstránok žiadne reklamy a dáta používateľov nie sú automatizovane skenované na marketingové účely.

Integrácia s AIS

Služby G Suite sú prepojené s informačným systémom STU, na prihlásenie sa teda používajú rovnaké prístupové údaje (login/password) ako do AIS. Účty používateľov v G Suite sa denne synchronizujú s účtami používateľov v AIS, t.j. nie je potrebný žiaden manuálny úkon na aktivovanie účtu v G Suite. Pre overenie prístupových údajov sa používa lokálny autentifikačný server idp.stuba.sk.

Základné služby G Suite

Zoznam dostupných služieb Google Workspace for Education Fundamentals, ktoré má STU k dispozícii nájdete na adrese https://edu.google.com/products/workspace-for-education/editions/.

Elektronická pošta Gmail 

Gmail je e-mailová služba s neobmedzenou kapacitou schránky, prístupná cez webové rozhranie alebo štandardnými protokolmi IMAP a POP3. Priama integrácia so službou Disk umožňuje namiesto rozsiahlych príloh odosielať v e-mailoch iba linky na príslušné súbory. Takisto je podporované automatické pridávanie udalostí do Kalendára a pod.

Vo východzom nastavení je elektronická pošta ukladaná na serveroch STU. V prípade záujmu si používateľ môže nastaviť presmerovanie elektronickej pošty zo schránky STU na Gmail a namiesto webmailu STU využívať tohto klienta.

Disk a Spoločné disky

Disk je osobné dátové úložisko s neobmedzenou kapacitou, prístupné cez webové rozhranie alebo ako ďalší disk v operačnom systéme pomocou aplikácie Streamovanie z Disku Google. Každý súbor alebo adresár môže jeho vlastník individuálne sprístupniť inému používateľovi na STU, skupine používateľov, všetkým používateľom na STU, prípadne širokej verejnosti.

Spoločný disk je dátové úložisko určené pre skupinové/projektové použitie. V prípade spoločného disku dáta nevlastní jeden konkrétny používateľ ale celá skupina, t.j. pri zmenách v zložení skupiny nie je potrebné presúvať vlastníctvo súborov na nového člena. Členovia skupiny vždy vidia všetky súbory na spoločnom disku, práva na ich modifikáciu, komentovanie alebo vymazanie udeľuje správca spoločného disku.

Hangouts Meet

Hangouts Meet je aplikácia pre organizovanie skupinových videokonferencií s možnosťou chatovania a zdieľania obrazovky. K online schôdzi môžu byť prizvaní aj hostia mimo domény stuba.sk.

Do 30.09.2020 navýšil Google limit 100 účastníkov videokonferencie na 250, a zároveň dovtedy umožnil nahrávanie videa na Google Disk. Od 1.10. bude znova platný pôvodný limit 100 účastníkov videokonferencie.

Hangouts Meet je odporúčané riešenie pre online prednášky a videkonferencie so študentami aj zamestnancami, nakoľko nevyžaduje žiadne dodatočné nastavenia alebo registrácie.

Kalendár

Používatelia môžu vytvárať ľubovoľný počet kalendárov, ktoré môžu podľa potreby zdieľať s inými používateľmi alebo skupinami používateľov. Podporovaná je migrácia a synchronizácia kalendárov.

Skupiny

vytváranie mailinglistov alebo diskusných skupín, voliteľne s archívom všetkých príspevkov dostupným cez webové rozhranie. Jednotlivé skupiny možno zatiaľ vytvárať manuálne (na základe požiadaviek fakúlt/pracovísk). Po dokončení potrebných úprav v AIS bude možné automaticky generovať skupiny pre jednotlivé ústavy, pracoviská, fakulty atď.

Zoznam vytvorených skupín (vyžaduje prihlásenie Google účtom domény STU)

Dokumenty, Tabuľky, Prezentácie

Aplikácie kancelárskeho balíka, umožňujúce spoločnú prácu na dokumente viacerým používateľom s okamžitou viditeľnosťou vykonaných zmien. Aplikácie umožňujú vkladanie poznámok, ktoré možno odoslať aj ako notifikáciu na emailovú adresu spoluautora dokumentu. Podporované sú aj formáty Microsoft Office a OpenDocument.

Formuláre

Vytváranie online formulárov a prieskumov pre používateľov s rôznymi možnosťami otázok (viacnásobný výber, rozbaľovací zoznam, lineárna stupnica) s podporou pre vetvenie stránok (preskakovanie otázok) s automatickým vyhodnocovaním výsledkov a tvorbou grafov.

Učebňa

Učebňa je nástroj na podporu výuky, prepájajúci aplikácie Dokumenty, Disk a Gmail tak, aby bolo možné bezpapierovo vytvárať a zbierať úlohy. Vyučujúci má okamžitý prehľad o tom, kto dokončil prácu a môže v reálnom čase poskytovať spätnú väzbu jednotlivým študentom.

Ďalšie zdroje informácií

https://support.google.com/

https://support.google.com/edu/

https://edu.google.com/training-support/products