Prejsť na obsah
Návody

1. Stiahnutie najnovšej verzie

Ak máte nainštalovanú staršiu verziu aplikácie:

 • Adobe Reader 9
 • Adobe Reader X (10.0)
 • Adobe Reader XI (11.0)
 • Adobe Acrobat Reader DC (2015.0)
 • Elektronické podpisovanie vám nebude fungovať správne.
 • Kontrola aktualizácii môže falošne vyhlásiť, že nie je k dispozícii nová verzia.
 • Používaním nezaplátaného softvéru po ukončení podpory sa vystavujete bezpečnostným hrozbám.
 • Starú verziu odinštalujte a stiahnite si aktuálnu.

Najnovšiu verziu Adobe Acrobat Reader DC si stiahnete z odkazu https://get.adobe.com/sk/reader/enterprise pri nastavení jazyka All Languages (MUI).

Ak zvolíte jazyk Slovakian, alebo ak si stiahnete slovenskú verziu zo štandardnej stránky https://get.adobe.com/sk/reader, nainštaluje sa vám neaktuálna verzia 2019.008.20071, ktorú budete musieť po inštalácii viackrát aktualizovať, aby ste sa dostali na najnovšiu 2021.001.20155.

2. Kontrola aktualizácii

Skontrolujte si, či používate najnovšiu verziu Adobe Acrobat Reader DC:

 • V menu Pomocník kliknite na Skontrolovať aktualizácie...
 • Zobrazí sa informácia o verzii a dostupnosti aktualizácie a číslo nainštalovanej verzie.
 • Aktuálne (jún 2021) má najnovšia verzia označenie 2021.001.20155 (alebo 21.001.20155).

3. Prvotné nastavenie podpisovania

 • V menu Úpravy kliknite na Predvoľby...
 • Zvoľte kategóriu Podpisy, v ktorej sú nastavenia v štyroch sekciách:
  • Vytvorenie a vzhľad
  • Overenie
  • Identity a dôveryhodné certifikáty
  • Časové pečiatky dokumentov
 • Kliknutím na tlačidlo Viac... prejdete do nastavení danej sekcie. Začnite prosím sekciou Časové pečiatky dokumentov.

3.1 Časové pečiatky dokumentov

 • Otvorte nastavenie sekcie Časové pečiatky dokumentov.
 • Kliknite na ikonu Nový
 • Zadajte Názov, napr. STU TS
 • Zadajte URL servera: http://svc.stuba.sk/tsa a potvrďte voľbu kliknutím na OK.
 • Kliknite na ikonu Nastaviť predvolené
  • Na otázku „Naozaj chcete, aby bol tento server váš nový predvolený server?“ je odpoveď ÁNO, kliknite na OK.
  • V prípade, že ste už zmenili nastavenie Zahrnúť stav odvolania podpisu, zobrazí sa druhá otázka: „Chcete do svojich digitálnych podpisov vkladať informácie o odvolaní spolu s časovou pečiatkou?“ Opovedajte prosím NIE, kliknite na tlačidlo Zrušiť. Ak odpoviete tlačidlom OK, zmení sa nastavenie Zahrnúť stav odvolania podpisu na zaškrtnuté, čo je nesprávne. V takom prípade ho zmeňte podľa nasledovného bodu.

3.2 Vytvorenie a vzhľad

 • Otvorte nastavenie sekcie Vytvorenie a vzhľad.
 • V časti Vytvorenie:
  • Zmeňte Predvolený formát podpisu na Ekvivalentný CAdES
  • Zrušte zaškrtnutie voľby Pri podpisovaní: Zahrnúť stav odvolania podpisu

3.3 Overovanie

 • Otvorte nastavenie sekcie Overovanie.
 • V časti Overovacie informácie zmeňte nastavenie Pri ukladaní podpísaného dokumentu PDF automaticky pridať overovacie informácie:
  • vyznačte možnosť Nikdy.

4. Podpísanie dokumentu elektronickým podpisom pomocou eID

 • Vložte občiansky preukaz do čítačky.
 • Ak je Aplikácia pre eID nainštalovaná a spustená, po vložení preukazu do čítačky sa za pár sekúnd zobrazí okno na zadanie Bezpečnostného osobného kódu (BOK). Ak aplikácia nebeží, spustite ju ikonou Štart eID, ktorú nájdete na Ploche alebo v menu Štart > EAC MW klient.
 • Zadajte BOK. Zadaním správneho BOK sa prenesú certifikáty z občianskeho preukazu do úložiska certifikátov systému Windows.
 • Otvore PDF dokument, ktorý chcete podpísať.
 • Ak je váš počítač mimo siete STU, pripojte sa na VPN STU. Server časových pečiatok je dostupný len z IP adries STU.
 • Spustite nástroj Certifikáty, ktorý nájdete v pravom bočnom menu pod položkou Viac nástrojov, alebo v hornom paneli Nástroje.

 • Pod horným panelom ikon sa zobrazí lišta nástroju Certifikáty, na ktorej kliknite na položku Digitálne podpísať. Kurzor myši sa zmení na označovací krížik.

 • Kliknutím a potiahnutím vyznačte obdĺžnikovú oblasť na mieste v dokumente, kam chcete umiestniť podpis.

 • Ak vyznačíte príliš malý obdĺžnik na to, aby sa do neho zmestili textové údaje, informačné oko vás na to upozorní a ponúkne možnosti Znamienko a Začať znova. Ak chcete viditeľné pole podpisu, kliknite Začať znova a vyznačte väčšiu plochu.
 • V okne Podpísať sa pomocou digitálneho identifikátora vyberte digitálny identifikátor (certifikát s vašim menom) a kliknite na Pokračovať.

 • Po vybratí digitálneho identifikátora sa zobrazí okno Podpísať ako... s náhľadom podpisu.
 • Voľbu „Po podpísaní uzamknúť dokument“ nepoužívajte.
 • Ak ste so vzhľadom spokojní, pokračujte kliknutím na tlačidlo Podpísať.

 • Zadajte meno pre podpisovaný dokument a umiestnenie, kam sa má súbor uložiť. Podpísaná bude kópia pôvodného dokumentu.
 • Zadajte BOK a KEP PIN.
 • Pri prvom pripojení na server časových pečiatok sa zobrazí bezpečnostné upozornenie. Uvedený server je dôveryhodný, kliknite na tlačidlo Povoliť.
 • Tým je proces podpísania dokumentu dokončený.