Prejsť na obsah
Archív STU

V Archíve STU je v súčasnosti uložených 26 archívnych fondov: 9 fondov rektorátu a fakúlt STU, 17 osobných fondov (pozostalostí) významných osobností a 11 archívnych zbierok. Okrem toho archív obhospodaruje knižnicu Archívu STU

Organizačné členenie Archívu STU:

 • archívne fondy rektorátu, univerzitných pracovísk a účelových zariadení STU a zaniknutých zložiek
          Mgr. Martin Durbák
 • archívne fondy Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry
          PhDr. M. Boriková
 • archívne fondy Strojníckej fakulty, Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty informatiky a informačných technológií
         Mgr. A. Káňovičová
 • archívne fondy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie a Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave 
          Mgr. M. Pálffyová
 • osobné fondy 
          Mgr. Martin Durbák
 • archívne zbierky                                                                                                                                                           PhDr. M. Boriková, Mgr. A. Káňovičová, Mgr. M. Pálffyová
 • knižnica Archívu STU                                                                                                                                                    Mgr. M. Pálffyová
 • počítačové spracovanie retrospektívnych informácií
          t. č. neobsadené