Prejsť na obsah
Archív STU

V Archíve STU je v súčasnosti uložených 26 archívnych fondov: 9 fondov rektorátu a fakúlt STU, 17 osobných fondov (pozostalostí) významných osobností a 11 archívnych zbierok. Okrem toho archív obhospodaruje Knižnicu Archívu STU

Organizačné členenie Archívu STU:

 • archívne fondy rektorátu, univerzitných pracovísk a účelových zariadení STU a zaniknutých zložiek
          Mgr. T. Sikorová
 • archívne fondy Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry
          PhDr. M. Boriková
 • archívne fondy Strojníckej fakulty a Fakulty elektrotechniky a informatiky
         Mgr. A. Káňovičová
 • archívne fondy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Materiálovotechnologickej fakulty a Fakulty informatiky a informačných technológií
          Mgr. M. Pálffyová
 • archívne zbierky a Knižnica Archívu STU
          PhDr. M. Boriková, Mgr. A. Káňovičová,  Mgr. M. Pálffyová
 • počítačové spracovanie retrospektívnych informácií
          t. č. neobsadený