Prejsť na obsah
Archív STU

Archív STU
Vazovova 5, 812 43  Bratislava 1
prízemie vpravo,

e-mail: archiv@stuba.sk


poverená riadením:
PhDr. Mária Boriková
tel.: 0917 669 486, e-mail: maria.borikova@stuba.sk
 
zamestnanci:

Mgr. Martin Durbák

archívne fondy rektorátu, univerzitných pracovísk a účelových zariadení STU a zaniknutých zložiek, tel.: +421 917 669 489, e-mail: martin.durbak@stuba.sk

PhDr. Mária Boriková
archívne fondy Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry, tel.: +421 917 669 486, e-mail: maria.borikova@stuba.sk

Mgr. Adriana Káňovičová
archívne fondy Strojníckej fakulty a Fakulty elektrotechniky a informatiky, tel.: +421 917 669 488, e-mail: adriana.kanovicova@stuba.sk

Mgr. Markéta Pálffyová
archívne fondy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie a Materiálovotechnologickej fakulty, tel.: +421 917 669 487, e-mail: marketa.palffyova@stuba.sk