Prejsť na obsah
Archív STU

Archív STU
Vazovova 5, 812 43  Bratislava 1
prízemie vpravo 
 
poverená riadením:
PhDr. Mária Boriková
tel.: 0917 669 486, e-mail: maria.borikova@stuba.sk
 
zamestnanci

t.č. neobsadené

archívne fondy rektorátu, univerzitných pracovísk a účelových zariadení a zaniknutých zložiek,    tel.: 0917 669 489, e-mail:

PhDr. Mária Boriková
archívne fondy Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry, tel.: 0917 669 486, e-mail: maria.borikova@stuba.sk

Mgr. Adriana Káňovičová
archívne fondy Strojníckej fakulty a Fakulty elektrotechniky a informatiky, tel.: 0917 669 488, e-mail: adriana.kanovicova@stuba.sk

Mgr. Markéta Pálffyová
archívne fondy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Materiálovotechnologickej fakulty a Fakulty informatiky a informačných technológií, tel.: 0917 669 487, e-mail: marketa.palffyova@stuba.sk