Prejsť na obsah
Archív STU

Súpis fondov a zbierok:

Fondy - rektorát a fakulty:
Rektorát STU (1937-2001)
Stavebná fakulta STU (1938-2001)
Fakulta architektúry STU (1966-1997)
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (1940-2007)
Strojnícka fakulta STU (1940-2010)
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (1941-2000)
Materiálovotechnologická fakulta STU (1987-2011)
Fakulta ekonomického inžinierstva SVŠT STU (1952-1960)
Revolučné odborové hnutie SVŠT STU (1942-1990)

Fondy - osobné fondy:
Štefan Bella (1880-1952)
Anton Blažej (1975-1991)
Anton Bugan (1934-1993)
Jozef Čabelka (1948-1974)
Mikuláš Gregor (1942-1976)
Jozef Harvančík (1953-1986)
Jur Hronec (1930-1941)
Dimitrij Ivančenko (1937-1966)
Pavol Kaššovic (1945-1961)
Karel Křivanec (1919-1958)
Milan Malinovský (1942-1984)
Eugen Naumenko (1918-1980)
Jozef K. Pekarovič (1948-1987)
Ernest Šišolák (1951-1969)
Jozef Trokan (1935-1998)
Vojtech Truksa (1894-1944)
Milan Turňa (1980-2013)

Zbierky:
Zbierka plagátov k dejinám STU (1987-1999)
Zbierka fotografií, fotonegatívov a diapozitívov k dejinám STU (1938-2007)
Zbierka kinofilmov k dejinám STU (1968-1987)
Zbierka audiovizuálnych videozáznamov k dejinám STU (1994-2013)
Zbierka magnetických pások a kaziet k dejinám STU (1962-1987)
Zbierka strojom čitateľných záznamov k dejinám STU (1996-2010)
Zbierka pečiatok SVŠT (1940-1991)
Zbierka technických pamiatok (1912-1970)
Zbierka dokumentov k dejinám STU, k dejinám vysokých škôl a k dejinám vied a techniky (1952-2015)
Zbierka novinových výstrižkov k dejinám STU (1940-2010)
Zbierka medailí a plakiet STU a iných vysokých škôl (1941-2002)


Digitálny archív