Prejsť na obsah
Archív STU

z prostriedkov štátneho rozpočtu formou dotácie prostredníctvom MŠVVaŠ a z vlastných zdrojov získaných z poplatkov za vydávanie správnych informácií a dokladov