Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

Dňa 11. decembra 2013 Európska komisia zverejnila prvé výzvy nového rámcového programu Horizont 2020. V rámci dvojročného pracovného programu na roky 2014-2015 je na priority financovania alokovaných viac ako 15 mld. eur.

V roku 2014 bolo na 64 výziev alokovaných asi 7, 8 mld eur., s dôrazom na tri hlavné piliere

  • Excellent Science/ Excelentná veda: s rozpočtom približne 3 miliardy €, vrátane 1,7 miliardy € z grantov Európskej rady pre výskum určených pre najlepších vedcov a 800 milliónov € z grantov Marie Skłodowska-Curie pre mladých výskumných pracovníkov (pozri MEMO/13/1123).
  • Industrial Leadership/ Vedúce postavenie priemyslu: 1,8 miliardy € na podporu vedúceho postavenia európskeho priemyslu v oblastiach IKT, nanotechnológie, vyspelej výroby, robotiky, biotechnológie a vesmíru.
  • Societal challenges/ Spoločenské výzvy: 2,8 miliardy € na inovatívne projekty zamerané na sedem sociálnych výziev Horizontu 2020: zdravie, poľnohospodárstvo, námorníctvo a bioekonómia, energetika, doprava, boj proti zmene klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín, reflexné spoločnosti a bezpečnosť.

Viac o výzvach nájdete:

Na portáli participantov: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Tlačovú správu a súhrn výziev: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1122_en.htm

Horizont 2020 fakty a prezentačné materiály

Krátky sumár - 5 krokov na zapojenie sa do H2020