Prejsť na obsah
Verejnosť

Prorektori STU profesori Moravčík a Čičák prijali 9.6.2016 návštevu  zástupcov dvoch významných estónskych univerzít - University of Tartu a Tallin University of Technology. Šesťčlenná zahraničná delegácia, zložená z vedúcich administratívno-organizačných útvarov - právnych oddelení, oddelení stratégie výskumu, útvaru akademických činností - po vzájomnom odprezentovaní svojich inštitúcií diskutovala s predstaviteľmi STU systém riadenia a organizačnú štruktúru STU, systém organizácie štúdia, problematiku akademickej samosprávy univerzít na Slovensku, administratívne procesy v oblasti výskumných aktivít a personálnu politiku vysokoškolských inštitúcií.

Delegácia estónskych univerzít okrem STU a UK v Bratislave navštívila ďalšie univerzity v Rakúsku a Česku.