Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 18. 12. 2013 sa bude v Juhočeskom inovačnom centre - JIC Brno - konať workshop s názvom „How to prepare a competitive FET Open proposal“.

Future and Emerging Technologies (FET) podporujú interdisciplinárny kolaboratívny výskum zameraný na radikálne nové vysoko rizikové nápady. Počas workshopu bude účastníkom predstavený začínajúci rámcový program Horizont 2020 so zameraním na FET aktivity. Hlavným cieľom podujatia je predstaviť budúcim žiadateľom, ako pripraviť úspešný návrh projektu pre nadchádzajúce výzvy. Cieľovou skupinou workshopu sú vyskumní pracovníci z Južnej Moravy, Slovenska a Rakúska.

Vstup na workshop je voľný. Zaregistrovať sa treba na adrese vrbkova@jic.cz do 13. 12. 2013.

Viac informácii o podujatí nájdete na stranke http://jic.data.quonia.cz/HKOS/2013/Programme_FET_Open.pdf.