Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU vyhlasuje súťaž Vedec roka STU 2007.

Súťaž sa vyhlasuje v kategóriách:
a/ mladý vedecký pracovník (postdoktorand do 35 rokov, ktorý ukončil doktorandské štúdium minimálne v kalendárnom roku pred vyhlásením súťaže) a
b/ významný vedecký prínos (vedec roka alebo pracovný kolektív roka).

Do súťaže sa môže prihlásiť každý vedecký pracovník, učiteľ alebo kolektív pracovníkov STU, ktorý preukázateľne vykonáva aktuálnu vedeckú činnosť, ktorá nebola za posledné roky (spravidla 5 rokov) ocenená touto cenou.

Ďalšie podrobnosti sa dozviete v pravidlách súťaže.

Prihlášky do súťaže zasielajte na príslušný fakultný Referát pre vedu a výskum do 20. 11. 2007.