Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 15.2.2007 je uzávierka podávania registrácie prihlášok do tretieho cyklu školeni v rámci projektu SAIA, n. o. „Uľahčenie vstupu doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom do praxe.“ Do tretieho cyklu sa môžu zapojiť doktorandi (interni i externi) a mladí vedecko-vyskumní pracovníci (do 35 rokov) z Bratislavskeho kraja a Viedne.

Cyklus predstavuje 4 dvojdňové školenia pre 60 účastníkov zo Slovenska a Rakúska. Školenia sú celodenné (9.00 – 17.00 hod.) a prebiehajú v Bratislave. Účasť na školeniach je bezplatná.

Podrobnosti. Prihláška.