Prejsť na obsah
Verejnosť

Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF) rozbieha iniciatívu pre podporu mladých vedcov a výskumných pracovníkov vo východnej Európe (PROMYS), prostredníctvom ktorej nadväzuje na 25 ročnú tradíciu vedeckej spolupráce s výskumníkmi z krajín východnej Európy a podporu východoeurópskeho systému vedy.

Iniciatívy PROMYS sa môžu zúčastniť všetci, ktorí študovali, alebo pracovali vo Švajčiarsku minimálne 2 roky a plánujú vo svojej kariére pokračovať v jednom z nových štátov EÚ – čiže aj na Slovensku. Po schválení bude projekt pokračovať po dobu päť rokov s maximálnym rozpočtom 625.000,00 CHF.

Ďalšie podmienky účasti:

-          Štátna príslušnosť "nového" štátu EÚ, resp. trojročná pracovná či študijná prax v niektorom z nových štátov EÚ,

-          Doktorandské či postgraduálne štúdium vo Švajčiarsku minimálne dva roky nepretržite

-          Minimálne tri až päť rokov výskumnej praxe po doktoráte

-          Pracovné miesto v inštitúcii sídliacej v niektorom z nových štátov EÚ najneskôr v čase podania projektu

-          Publikácie v dôležitých vedeckých časopisoch

-          Odporúčanie hostiteľskej inštitúcie sídliacej v niektorom z nových štátov EÚ

Dátum uzávierky iniciatívy PROMYS je 5. október 2015. Žiadateľ si musí otvoriť účet na mySNF na stránke www.snf.ch  do 30. augusta 2015.

Viac informácií nájdete na stránke SNSF: http://www.snf.ch/en/funding/careers/promys/Pages/default.aspx#.