Prejsť na obsah
Verejnosť


Stáže pre absolventov STU v rámci podprogramu Leonardo da Vinci v trvani mobility 2-26 týždňov.

Záujemci o odbornú mobilitnú stáž do firiem a výskumných inštitúcií v krajinách EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Chorvátska a Turecka sa môžu prihlásiť na mailovej adrese andrea.stanova@stuba.sk, tel: 02/60291107. Každý záujemca potrebuje štrukturovaný životopis, motivačný list a potvrdenie o ukončení štúdia na STU.