Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 7. októbra 2008 sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Mlynskej doline v Bratislave uskutoční celoslovenský worshop "Projektový manažment v podmienkach slovenských univerzít". Prihlásiť sa môžte do 3. 10. 2008.

Workshop  sa realizuje v rámci projektu „Centrum medzinárodnej projektovej spolupráce (CPS+) – modelové pracovisko na podporu medzinárodných projektov vedy a výskumu“, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Cieľom pripravovaného podujatia je predstaviť prínosy činnosti pracovísk zaoberajúcich sa projektovým manažmentom na akademickej pôde na Slovensku, ale aj v zahraničí.  Workshop bude priestorom pre odovzdanie a zároveň získanie praktických skúseností, otvorenie nových pohľadov a riešení situácií spojených s realizáciou projektov v podmienkach slovenských univerzít. Podujatie zároveň poskytne možnosť prezentácie pracovísk (centier) pôsobiacich na slovenských fakultách / univerzitách, ktoré majú podpornú funkciu pre realizáciu projektov v rámci daných inštitúcií (podobnú pracovisku CPS+). V rámci workshopu bude prezentovaná a distribuovaná spracovávaná štúdia zaoberajúca sa činnosťou týchto centier na Slovensku a v zahraničí, ako aj analýza pracoviska CPS+ spolu s prínosmi tohto pracoviska.

Viac informácií na www.spiritportal.sk .