Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovak University of Technology in Bratislava, Rector’s Office (R STU) in cooperation with the Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (MTF STU) is pleased to invite you to the expert workshop

Progressive methods and technologies of preparation, processing and diagnostics of materials

The aim of the workshop is to provide up-to-date information in the area of materials and processing of materials.

Date: 10. 5. 2012, 10:00 a. m.

Place: Faculty of Materials Science and Technology STU in Trnava (MTF STU), J. Bottu 25, pav. T, Room T-31

Cost: No fees for registered participants.

Registration: send Registration form by e-mail to Miroslav.Mihalik@stuba.sk, Rastislav.Ceresna@stuba.sk

The workshop language is English.

Program:

9:30 – 10:00 Registration (Registrácia)

10:00 – 10:10 Welcome address (Otvorenie)

10:10 – 10:50 Prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (MTF STU Trnava, SK) - Special cast high-speed steels for metal-cutting tools (Špeciálne rýchlorezné ocele pre odlievané rezné nástroje pre kovy)
10:50 – 11:30 Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek (ZČU Plzeň, CZ) - Are there possibilities of the more effective exploitation of steels in future? (Existujú možnosti ako efektívnejšie využiť oceľ v budúcnosti?)

11:30 – 11:50 Coffee break

11:50 – 12:30 Prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. (ŽU v Žiline, SK) - Fatigue Failure Initiation in the Gigacycle Region of Structural Materials Loading (Iniciácia únavového poškodenia v gigacyklovej oblasti zaťažovania konštrukčných materiálov)
12:30 – 13:10 Doc. Ing. Stanislav Němeček, PhD. (MATEX PM, s.r.o. Plzeň, CZ) - Evolution of industrial lasers. (Evolúcia priemyselných laserov)

13:10 – 14:00 Lunch (Obed)

14:00 – 14:40 Prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (MTF STU Trnava, SK) - Complex metallic alloys – advanced materials of medium-term period
14:40 – 15:20 Ing. Peter Švec, DrSc. (FU SAV Bratislava) - Recent developments in preparation and applications of amorphous alloys (Pokrok v príprave a využití amorfných kovových zliatin)
15:20 – 15:30 Discussion and conclusions (Diskusia a záver)
15:30 – 17:00 Lab visits (Návšteva laboratórií)

The workshop is organised and supported by the INNOVMAT (www.innovmat.eu) project.