Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektorát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (R-STU) v spolupráci s Ústavom elektrotechniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (IEP FEI STU)  si vás dovoľujú pozvať na odborný workshop s názvom

Advanced Carbon Materials for Electronics and Tribology – ACMET

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3 (Mlynská dolina), Bratislava, Slovakia

26. apríl 2012

Hlavným cieľom workshopu je poskytnúť najnovšie informácie o špecifickej, rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti nanotechnológií zaoberajúcej sa technológiami, vlastnosťami a využitím tenkých vrstiev na báze uhlíka, konkrétne grafénom, uhlíkovými nanorúrkami, diamantovými a diamantu podobnými uhlíkovými vrstvami, najmä pre elektroniku a tribológiu.

Účastníci, ktorí budú mať záujem, môžu si prezrieť laboratóriá Ústavu elektrotechniky a fotoniky FEI STU.
Po ukončení workshopu bude účastníkom poskytnutý priestor na networking.

Workshop bude v angličtine. Prezentácie budú zverejnené na web stránke projektu Innovmat (www.innovmat.eu).

Účasť na workshope je zdarma, avšak počet účastníkov je obmedzený. Registrácia je možná do 20. apríla 2012 a je platná výhradne po potvrdení organizárormi.

Registračný formulár ACMET” pošlite na adresy: Miroslav.Mihalik@stuba.sk, Bedrich.Weber@elf.stuba.sk.

Orientačná mapka: http://www.fei.stuba.sk/docs//FEI/MapaFei.pdf. Po vstupe do budovy niektorým z dvoch hlavných vstupov sledujte šípky “ACMET”.

Program

9:00 –  9:30        Registrácia

Moderátor: Marian Veselý, Slovenská technická univerzita v Bratislave

9:30 –  9:45      Privítanie (organizátor)

9:45 – 10:15       Electronic Transport in Low Dimensional Carbon Structures – Graphene and Carbon Nanotubes

Viera Skákalová, Viedenská univerzita, Viedeň

10:15 – 10:45      Electronic Properties of Carbon Nanomaterials Characterized by Optical Spectroscopy

Martin Hulman, Medzinárodné laserové centrum & Danubia NanoTech, Bratislava

10:45 – 11:05      Knock-on Damage in Graphene Under an Electron Beam at the Atomic Level – Role of Lattice Vibrations and Bond Rotations

Jani Kotakoski, Viedenská univerzita, Viedeň

11:05 – 11:30    Prestávka na kávu

Moderátor: Eva Zdravecka, Technická univerzita Košice

11:30 – 11:50      Optical Characterization of Thin Carbon Layers

Filip Gucmann, Elektrotechnický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava

11:50 – 12:20     Diamond, Perspectives and Challenges

Alexander Kromka, Fyzikálny ústav, Académia vied Českej republiky, Praha

12:20 – 12:50    Carbon Materials at FEI STU

Marian Vojs, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

12:50 – 14:00     Obed

Moderátor: Viera Skákalová, Viedenská univerzita, Viedeň

14:00 – 14:30    Diamond Like Carbon Thin Films for Tribological Applications

Marian Marton, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

14:30 – 15:00    Study of Sliding Wear of Diamond Like Carbon Films for the Geometry Surfaces

Eva Zdravecká, Strojnícka fakulta, Technická univerzita Košice

15:00 – 15:30    Depth Profiling of Thin Coatings Using Partial Unloading Nanoindentation

Josef Šepitka, Strojnícka fakulta, České vysoké učení technické v Prahe

15:30 – 16:00    Dynamic Nanoindentation on Thin Hard Coatings

Jaroslav Lukeš, Strojnícka fakulta, České vysoké učení technické v Prahe

16:00 – 16:15    Záver

16:15 – 18:00   Prestávka na kávu

                             Prehliadka laboratórií

                             Networking, bilaterálne a multilaterálne stretnutia

Organizačný výbor: Miroslav Mihalik, R-STU (predseda), Marian Vojs, IEP FEI STU, Mária Búciová, R-STU, Bedřich Weber, IEP FEI STU

Programový výbor: Marian Veselý, IEP FEI STU (predseda), Viera Skákalová, Viedenská univerzita, Eva Zdravecká, TU Košice, Marian Vojs, IEP FEI STU

Workshop sa organizuje a uskutoční za podpory projektu INNOVMAT (www.innovmat.eu).