Prejsť na obsah
Verejnosť

V rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013 je možné podávať projekty cezhraničnej spolupráce do 30. 1. 2009, kedy sa uzatvára 3. kolo podávania projektov

Výzva na predkladanie projektov nie je časovo ohraničená. Projektové zámery ako aj finálne projekty je možné predkladať v priebehu celej  implementácie programu. Pre žiadateľov sú dôležité termíny zasadania Monitorovacieho výboru (MV), na ktorom prebiaha výber projektov.

Termíny zasadania Monitorovacieho výboru v zásade určujú termíny uzávierky predkladania finálnych projektov na Spoločný technický sekretariát (cca 45 dní pred zasadaním MV).      

Ďalší termín na predkladanie projektov (priebežná uzávierka) bol stanovený na 30. januára 2009.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné predložiť na Spoločný technický sekretariát v aktuálnom elektronickom formulári. Nový formulár žiadosti je k dispozícii na stiahnutie na stránke programu (v sekcii download).
Zasadanie Monitorovacieho výboru, na ktorom prebehne výber projektov predložených do hore uvedeného termínu (30. január 2009) je plánované na 15. a 16. apríla 2009 v TTSK.
Viac sa o operačnom programe dozviete na http://www.sk-at.eu/ .