Prejsť na obsah
Verejnosť

Doc. Ing. R. Redhammera, PhD., za kandidáta na rektora STU na volebné obdobie 2011 – 2015 zvolil Akademický senát STU na svojom zasadnutí 14. 2. 2011.

Na slávnostnom akte, ktorý sa uskutočnil 23. marca 2011 v Prezidentskom paláci sa zúčastnil aj Dušan Čaplovič – predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Libor Vozár – prezident Slovenskej rektorskej konferencie, Viktor Smieško – predseda Rady vysokých škôl a Peter Plavčan – generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Novovymenovaný rektor vo svojom ďakovnom prejave zdôraznil, že univerzita si zvolila náročnú cestu vysokoškolského vzdelávania na báze výskumu. „Medzi veľké ambície, ktoré máme pred sebou patrí vybudovanie vedecko-technologického parku priamo v areáli Slovenskej technickej univerzity, ktorý umožní intenzívne prepojenie vzdelávania s potrebami praxe. Chceme tak zvýšiť pozitívne pôsobenie univerzity, jej učiteľov a najmä študentov a absolventov na hospodársky a sociálny rozvoj Slovenska a svojou hrivnou aj novej Európy“ povedal Robert Redhammer.

 

vymenovanie rektora STU

 

 

vymenovanie rektora STU