Prejsť na obsah
Verejnosť

Pre vedca – publikujúceho autora je v súčasnosti dôležitá jeho jednoznačná identifikácia a možnosť prepojenia svojej identity s výsledkami a s vlastnými výsledkami vedecko-výskumnej práce.

Vzhľadom na nejednoznačnosť mena autora, ktoré sa môže meniť, skracovať  existuje rad   identifikátorov, pod ktorými je autor vedený v rôznych systémoch. Postupom času sa ukazuje potreba tieto identifikátory zlúčiť pod jeden unifikovaný údaj.

Riešenie ponúka systém ORCID (Open Research and Contributor ID)

logo

https://orcid.org/register

ORCID poskytuje register jedinečných medzinárodných identifikátorov a transparentný spôsob prepojenia výstupov z vedecko-výskumnej činnosti s týmto identifikátorom.

Identifikátor ORCID má poskytovať trvalú identitu autorom, podobnú tej, ktorá bola  vytvorená pre subjekty v digitálnych sieťach - identifikátor digitálnych objektov (DOI).

Register ORCID poskytuje ZDARMA jednotlivcom možnosť získania ORCID ID, spravovanie svojho vedeckého profilu a vyhľadávanie ostatných vedcov.