Prejsť na obsah
Verejnosť

Univerzitný technologický inkubátor STU a Úrad priemyselného vlastníctva SR

Vás pozývajú na seminár

 

 

Metódy ochrany počítačových programov 2

 

Prednášajúci: JUDr. Eduard Szattler

       

 

Miesto:  Univerzitný technologická inkubátor, Pionierska 15, Bratislava

               Čas:      15.2. 2007;  začiatok o 12.45

 

Seminár je pokračovaním prednášok na tému právna ochrana počítačových programov uplatnením autorského, priemyselného a obchodného práva.

 

Program:

 

1) Open source, GNU, iné druhy licencií.

2) Vlastníctvo a ochrana zdrojového kódu pri tvorbe softvéru na zákazku; ochrana iných produktov (napr. powerpoint prezentácií); príprava s tým súvisiacich zmlúv.

3) Predaj softvéru do, a zo zahraničia (EU, USA) z hľadiska daní a cla.

 

 

Záujemcovia o účasť na seminári sa môžu prihlásiť do 14. 2. 2007, zaslaním správy na email: info@inqb.sk   Účasť je bezplatná.