Prejsť na obsah
Verejnosť

V rámci schváleného projektu Leonardo da Vinci, ktorý organizačne zabezpečuje SAIA, n.o., bude umožnené 65 študentom a doktorandom vysokých škôl zo všetkých študijných odborov absolvovať 3 – 6 mesačnú odbornú prax v podnikoch v Španielsku, Belgicku, Fínsku, Taliansku, Nórsku, Grécku, Rakúsku, Francúzsku, Holandsku, Veľkej Británii a Nemecku. Prihlášky sa podávajú priamo na SAIA, n.o. od februára 2006 priebežne. Podrobnosti.