Prejsť na obsah
Verejnosť

Pri príležitosti dožitých 100. narodením Dr. h. c. prof. Ing. Dr. techn. Petra DANIŠOVIČA sa 1. júna 2007 v Aule D. Ilkoviča uskutočnilo slávnostné kolokvium. Na slávnosti bola jubilantovi udelená Medaila STU, ako aj významné rezortné ocenenie - Medaila sv. Gorazda. Ocenenia odovzdali prof. Ing. František Janíček, PhD., prorektor STU a v zastúpení ministra školstva SR prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ sekcie VŠ MŠ SR.

 

Peter Danišovič je spoluzakladateľom prvej slovenskej polytechniky, vynikajúci pedagóg, vedec a nestor v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby na Slovensku.

 

Viac o prof. Danišovičovi nájdete TU