Prejsť na obsah
Verejnosť

Prenadaných mladých ľudí do veku 26 rokov spomedzi študentov vysokých škôl, stredných aj základných škôl je určený grantový program AXA Fondu.

Kto a ako sa môže uchádzať o grantový príspevok?

-       Program je určený pre žiakov a študentov do 26 rokov s trvalým pobytom v SR, ktorých rodinný príjem nie je vyšší ako 800 eur mesačne. Žiadateľ musí vo vybranej oblasti dosahovať výborný študijný prospech, preukázať sa v účasti na olympiádach, súťažiach a angažovať sa v záujmových činnostiach.

Na čo je príspevok určený?

-       na rozvoj mladého talentu, na vedecké a vzdelávacie projekty, na spoznanie odborníkov z oblasti, ktorej sa venujú. Môže byť čerpaný na technické a komunikačné zabezpečenie realizácie projektu, ale aj na účasť na vedeckých konferenciách a seminároch vrátane dopravy a ubytovania.

Kto rozhodne o víťazných projektoch?

-       Projekty bude posudzovať komisia AXA Fondu a možnosť rozhodnúť dostane aj verejnosť formou verejného hlasovania na facebookovej stránke AXA, a to do konca novembra 2013.

 

V predchádzajúcich dvoch ročníkoch fond medzi 20 projektov prerozdelili takmer 60 000 eur. Priemerne  tak jeden projektzískal čiastku približne 3 000 eur. Fond podporil napríklad mladú výskumníčku, ktorá sa venovala rakovine, ako aj nápady v oblastiach biológia, chémia, matematika, sociológie či informatika... 

 

Viac informácií o podmienkach na webe fondu.