Prejsť na obsah
Verejnosť

Ocenie MOST 2016 získal projekt doktoranda Priestorového plánovania z Ústavu manažmentu STU Bratislava Miroslava Beňáka s projektom Čierne Diery.

 Ocenenia už jedenásť rokov udeľuje Rada mládeže Slovenska. Cena MOST okrem výrazných mladých osobností a projektov vyzdvihuje snahu dobrovoľníkov, ktorí sa vo voľnom čase venujú zlepšovaniu stavu na Slovensku a inšpirujú svoje okolie. Nominovať výnimočných ľudí, projekty a združenia mohla verejnosť od 14. júla do 15. augusta tohto roku. Nominovaných bolo spolu viac než 100.

O nomináciách rozhodovala odborná porota, kde sedela Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva, mladý aktivista Jakub Tomiš, minuloročná ocenená mladá líderka Lívia Gažová, expert na prácu s mládežou Peter Lenčo a moderátor Patrik Herman. V kategórii Projekt roka 2016 vybrali štyri projekty, spomedzi ktorých vybrala verejnosť v online hlasovaní ten víťazný. A tým bolo združenie Čierne diery, kde je jedným z členov práve Miroslav Beňák - doktorand odboru Priestové plánovanie na Ústave manažmentu  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Medzi štvoricou úspešných projektov bol aj ďalší projekt študentov FCHPT STU - hra ChemPlay. 

Všetky projekty a krátke videoukážky tu.

Viac  o hre ChemPlay na chemplay.eu

Víťazný projekt Čierne diery http://ciernediery.sk/ mapuje a upozorňuje na industriálne dedičstvo, neznáme stavby či zabudnuté miesta, zaoberá sa históriou regiónov, zvyše povedomie o hodnotách industriálneho dedičstva najmä u mladých. Členovia upozornili napríklad na príbeh bratislavskej Cvernovky, Zimného prístavu či Smaltovne v Petržalke, kde pripomienkujú návrh územného plánu.

Ceny víťazom odovzdával prezident Andrej Kiska. Z jeho rúk si cenu za projekt roku prevzal doktorand Miro Beňák. „Dnes možno ešte akútnejšie ako v minulosti vzniká potreba zapájať mladých ľudí do aktívneho života v našej spoločnosti,“ povedal Andrej Kiska.

Ako doktorand odboru priestorového plánovania ukázal, že profesionalita prístupu a angažovanosť nekončí pracovnými povinnosťami. Odkrývanie historického dedičstva je odkrývaním historického poznania a potenciálu pre další priestorový rozvoj a preto je integrálnou súčasťou priestorového planovania,“ povedal o víťazovi Prof. Ing.arch. Maroš Finka. garant študijného programu Priestorové plánovanie.

Miroslav Beňák sa téme technických pamiatok venuje odborne v svojej dizertačnej práci, kde uvádza:„Propagácia a nejaké zvyšovanie povedomia o tomto druhu dedičstva má silné opodstatnenie. Okrem toho, že takáto činnosť sa odporúča aj v rámci Charty priemyselného dedičstva (TICCIH, 2003), všeobecne zlé povedomie v očiach laickej verejnosti vzbudzuje nezáujem o túto oblasť. Čo v konečnom dôsledku vedie k ich väčšiemu úpadku. Práve lepšie povedomie vytvára "dopyt" po industriálnych priestoroch a aj chuť participovať na rozhodovaní o nich a pod. Laická verejnosť je rovnako aktérom procesu konverzie týchto priestorov, ako potenciálny užívateľ...“

A čo pre ľudí aktivistov v projekte Čierne diery znamená ocenenie MOST 2016?

Vysvetlil Miroslav Beňák: "Ocenie MOST 2016 v kategórii Projekt roka nás mimoriadne teší, rovnako ako aj prijatie prezidentom SR Andrejom Kiskom spolu s ďalšími laureátmi. Je to pre nás obrovská podcta. Obvzlášť preto, že Čierne diery berieme hlavne ako koníček, ktorý nás veľmi baví. Zaoberáme sa mapovaním a hlavne propagovaním priemyselného dedičstva a rôznych ďalších zaujímavých miest na Slovensku, ktoré majú v sebe skrytý potenciál. Keďže na Slovensku neexistovala dostupná topografia týchto miest a rovnako aj dostupných kvalitných informácií bolo pomenej, rozhodli sme sa to spraviť "po svojom". Akosi "oficiálne" sme zašali našu činnosť začiatkom roku 2015, keď sme spustili web a rozbehli aktivity cez sociálne siete a média, čo je našou hlavnou pracovnou platformou.

Snažíme sa informovať "súčasným jazykom" zrozumiteľným aj pre laickú verejnosť, ktorá poväčšine odborným textom nerozumie a hlavne ju nezaujme. Nechceme zdielať len holé histografické informácie ale aj príbehy, ktoré stoja za týmto dedičstvom a emócie a vlastné príbehy spojené s našim objavovaním. Priemyselné dedičstvo je pre nás skrátka jedno veľké dobrodružstvo o ktoré sa radi delíme aspoň takouto formou."

Združenie Čierne diery spoločne s grafickým štúdiom KAT a ich risografickou tlačiarňou RISOMAT vyrába tiež grafiky "Čiernych dier", ktoré navrhujú rôzni umelci a grafici. Najnovšie vytvorili originálnu  Mapu technických pamiatok.

 laureati u prezidenta Kisku

Laureáti ceny  MOST 2016 - autori projektu Čierne diery u prezidenta SR. Foto: Marián Garaj

Projekt Cierne diery - autori myšlienky

Zakladatelia projektu Čierne diery. Foto: Stanislava Kerellová

mapa technickych pamiatok

Mapa technických pamiatok   Foto: Jana Makroczy