Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja  vyhlásila Verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky VV 2011.

Dátum vyhlásenia výzvy je 14. 9. 2011,
dátum ukončenia výzvy je 14. 11. 2011, 12.00 hod.

Bližšie informácie získate na http://www.apvv.sk/