Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 16.10.2017 sa konal v Aule Dionýza Ilkoviča STU na Mýtnej ulici v Bratislave seminár SAIA s cieľom pripraviť oktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na zahraničnú mobilitu.

Program sa venoval najmä:

  • Databáze štipendií SAIA a prehľadu vybraných štipendijných programov
  • Marie Skłodowska-Curie Actions a ďalším programom Európskej únie zameraným na podporu úspešnej kariéry mladých výskumníkov
  • Tipom, ako napísať kvalitné podkladové materiály

Účastníci mali možnosť aj výskúšať si online skupinovú aktivitu zameranú na zručnosti potrebné pre úspešnú výskumnú mobilitu a kariérne možnosti rozvoja.

Prezentácie zo seminára:

 1

2

3