Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Stavebná fakulta

Ústav/oddelenie: Katedra geodézie

Názov vzdelávacieho programu/modulu AGK Kurz pre uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti podľa §6 ods. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
Profil absolventa

Absolventi kurzu ovládajú problematiku výkonu a overovania výsledkov vybraných činností definovaných v §6 ods. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Absolvovaním kurzu získajú znalosti a predpoklady na  úspešné vykonanie skúšok pred komisiou menovanou Komorou geodetov a kartografov

Osnova

-   právne a technické predpisy v oblasti geodézie a kartografie,

-   metrologické zabezpečenie geodetických činností,

-   mapové a geodetické podklady pre projektovanie a výstavbu objektov,

-   dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebného objektu,

-   kataster nehnuteľností vo vzťahu k výstavbe objektov,

-   vytyčovanie stavebných objektov,

-   meranie posunov a pretvorení stavebných objektov,

-   analýza meraní,

-   vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov.

Odborný garant Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Organizačný garant Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Tel.:
Email: peter.kyrinovic@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 1 deň Forma:
Miesto konania STU Bratislava, Stavebná fakulta
Cena 60 EUR € v cene sú zahrnuté prednášky a študijné materiály
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odborná spôsobilosť
Forma Kombinovaná
Cieľová skupina Autorizovaný geodet a kartograf
Odbor Geodézia a kartografia
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!