Prejsť na obsah
Verejnosť

Nových profesorov vymenoval prezident v utorok 26. novembra. Z STU boli menovaní:


prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.

v odbore technológia makromolekulových látok, (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU)


prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

v odbore priemyselné inžinierstvo, (Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave)


prof. Ing. Pavol Švec, CSc.

v odbore strojárske technológie a materiály, (Strojnícka fakulta STU)


prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

v odbore stavebníctvo, (Stavebná fakulta STU)

menovanie profesorov v prezidentskom palaci

Foto: prezident.sk