Prejsť na obsah Textová verzia
nedeľa, 31. august 2014

Francúzske centrum

   

 

Aktuálne:

 

Zápisy

 

Francúzske centrum pri STU ponúka od 3.3.2014 kurzy francúzskeho jazyka. Kurzy sú určené pre študentov i zamestnancov STU aj pre širokú verejnosť.
Učíme v malých skupinách, 6 – 9 frekventantov. 

Kurzy sa konajú vo Francúzskom centre STU, Vazovova 5, prízemie vpravo, miestnosť  UC 104. Informácie priebežne aj počas semestra možno získať na katarina.vassalova@stuba.sk 

RADI  VÁS  PRIVÍTAME, PRIDAJTE SA K NÁM.

 

Zápisy sa budú konať v utorok 25.2 a vo štvrtok 27.2.2014 od 17.00 do 18.00 v priestoroch Francúzskeho centra - prízemie Rektorátu STU na Vazovovej.

Zapísať sa môžete záväzne aj mailom tak, že vyplníte túto prihlášku a pošlete ju do 28.2.2014 na adresu  katarina.vassalova@stuba.sk .

Učebnica:   CAMPUS 1

 

Rozsah  každého kurzu je 40 vyučovacích hodín ( 2x2 hodiny týždenne)

 

Rozpis kurzov:

Úplní začiatočníci: pondelok-streda 17.00 – 18.30 (celky 1 – 3 z učebnice)
Začiatočníci 2 : utorok - štvrtok 17.00 - 18.30 (celky 4 – 6)
Mierne pokročilí 1: utorok – štvrtok 18.30 – 20.00 (celky 7 – 9)
Mierne pokročilí 2: pondelok – streda 18.30 – 20.00 (celky 10 – 12)

 

Ceny kurzov:

Študenti:                    100 eur

Zamestnanci STU:    110 eur

Ostatní:                      120 eur

Francúzske centrum pri STU

Centrum pripravuje pravidelné 40-hodinové kurzy v každom semestri (2 x 2 hodiny týždenne x 10 týždňov) pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Zápisy prebiehajú v októbri a vo februári.
V kurzoch pre stredne pokročilých a pokročilých poslucháčov vyučuje francúzska lektorka.
V kurzoch sa používajú učebnice Campus 1 a 2, pokročilí pracujú aj s autentickými materiálmi.
V prípade záujmu je možné otvoriť v januári intenzívny kurz, podmienkou je účasť najmenej 10 poslucháčov rovnakej úrovne.

Francúzske centrum pri STU  (Le Centre français) bolo založené v roku 1991 s cieľom podporiť vyučovanie francúzskeho jazyka. Vzniklo na základe dohody medzi SVŠT a Centrom pre jazykovú a vzdelávaciu spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky. Od roku 1998 je umiestnené na Rektoráte STU pri Inštitúte celoživotného vzdelávania STU. Funguje s podporou Francúzskeho inštitútu v Bratislave a oddelenia pre spoluprácu a kultúru Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku.

Hlavným poslaním centra je ponúkať študentom, učiteľom a zamestnancom STU kurzy francúzskeho jazyka na všetkých úrovniach, od začiatočníkov až po pokročilých.

Okrem toho môže Francúzske centrum zorganizovať špeciálne kurzy na požiadanie. Ceny týchto kurzov sú podľa dohody a počtu účastníkov.

Koordinátorka FC za STU:
Katarína Vassalová
katarina.vassalova@stuba.sk
Strojnícka fakulta STU, ÚPHSV
Nám.Slobody 17

Stavba Eiffelovej veže - La construction de la Tour Eiffel

Posledná zmena: 20.02.2014
Tlačiť hore Zdielať
Zodpovedný redaktor za www: Miroslav Babinský, Eva Hotová
 
Ambasádori mc2 - študentská online televízia STUBA green team euring eua