Prejsť na obsah
Virtuálna knižnica
Katalógy
Svetové databázy
  • manuály + prezentácie a kurzy                                                                                         

 

 

Publikačná činnosť
Metavyhľadávač

  

 

Normy
Open Access

 

Duševné vlastníctvo
  • NPTT                           
Bezplatné zdroje

  

 

Stanoviská SKVH ku nekorektným praktikám v publikovaní

 

 

Kontakty knižníc STU
 Rektorát STU Bratislava  Mgr. Viera Polčíková
 Stavebná fakulta  Knižnica a informačné centrum
 Strojnícka fakulta  Výpočtové a informačné stredisko
 Fakulta elektrotechniky a informatiky  Knižnica FEI 
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie  Slovenská chemická knižnica
 Fakulta architektúry  Knižnica FA
 Materiálovotechnologická fakulta  Akademická knižnica
 Fakulta informatiky a informačných technológií  Slovenská informatická knižnica