Prejsť na obsah
Virtuálna knižnica

gif Licenčné podmienky

Financovanie z vlastných zdrojov STU: CLARIVATE Analytics – Web of Science – InCites, TAYLOR & FRANCIS (fulltext), IOP SCIENCE, ACS Publications, Detail Inspiration, STN online

Financovanie - Metodika rozpisu dotácií zo ŠR (MŠVVaŠ SR): CLARIVATE Analytics – Web of Science, CLARIVATE Analytics – Web of Science - Current Content Connect

Kofinancovanie STU v rámci konzorcia inštitúcií: SCIENCE DIRECT, SCOPUS, IEEE Xplore, SPRINGER (Springer Link), WILLEY, KNOVEL, ACM DL (Digital Library)

Zabezpečené bez financií STU: APS (physics), GALE

Ukončené prístupy od r. 2021: TAYLOR & FRANCIS (CRC Netbase), ENGINEERING VILLAGE, SAGE, SCIENCE (AAAS SPRINGER), SPRINGER (Springer Nature), ProQuest Central