Prejsť na obsah
Virtuálna knižnica

gif Licenčné podmienky

ACM DL, APS, GALE, IEEE, KNOVEL, SCIENCE DIRECT, SCOPUS, SPRINGER, WEB OF SCIENCE, WILLEY - prístup do databáz je financovaný zo zdrojov CVTI (MŠVVaŠ SR)

ENGINEERING VILLAGE, IOP SCIENCE, SAGE, TAYLOR & FRANCIS, SCIENCE (AAAS SPRINGER), InCites (Scientometrická databáza - Clarivate) - prístup do databáz je financovaný zo zdrojov STU

Discovery služba Summon
Akademický vyhľadávač umožňuje súčasne vyhľadávať v licencovaných a otvorených informačných zdrojoch na základe autorizácie IP adries.