Prejsť na obsah
Virtuálna knižnica

virtualna kniznica ilustracna foto

Virtuálna knižnica STU predstavuje portál na podporu vedecko-výskumnej činnosti, publikačnej činnosti, koordináciu knižnično-informačných služieb akademických knižníc STU. Sústreďuje prístupy k elektronickým informačným zdrojom (databázam), predstavuje nástroje pre hodnotenie vedy a vytvára priestor pre support aktivít podporujúce vzdelávanie a výskum na STU.

Čítajte viac...
Rektorát STU Bratislava - PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.

Stavebná fakulta - Knižnica a informačné centrum

Strojnícka fakulta - Výpočtové a informačné stredisko

Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica FEI 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - Slovenská chemická knižnica

Fakulta architektúry a dizajnu - Knižnica FAD

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - Akademická knižnica

Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica