Prejsť na obsah
Výskum

Excelentné tvorivé tímy na STU - po provom roku riešenia: 

   
Názov návrhu
 
Vedúci tímu
Fakulta/
Pracovisko 
Počet výstupov 

Počet výstupov 
kategórie  Q1

 Počet  ľudí v tíme  
Doktorandi
1 Model tiažového poľa Slovenskej republiky novej generácie Juraj Janák, prof. Ing. PhD. SvF 4 2 5 3
2 Pokročilé metódy hodnotenia betónových konštrukcií a mostov Jaroslav Halvoník, prof. Ing. PhD. SvF 15 1 5 10
3 Numerické modelovanie a analýza dát prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. SvF 21 n/a 14 5
4 Excelentný tím pre výskum diagnostiky a klasifikáciu kvality a rozmerových tolerancií energolúčových rezacích strojov doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. SjF 39 2 12 3
5 “Prediktívne riadenie mechatronických systémov a priemyselných procesov“ prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc. SjF 7 1 4 2
6 Návrh energeticky-autonómnych elektronických systémov na čipe prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. FEI 37 0 3 2
7 Aplikácie jadrovo-fyzikálnych metód a techník v jadrovom inžinierstve prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., FEI 70 16 5 3
8 Virtuálny teleport prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD FEI 10 0 5 3
9 Polymérne materiály a technológie prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. FCHPT 22 4 5 3
10 Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov prof. Ing. Jelemenský Ľudovít, DrSc.  FCHPT 35 9 5 4
11 Optimálne a prediktívne procesné riadenie doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD., FCHPT 24 6 4 6
12 Analytické metódy pre kvalitné a bezpečné potraviny a životné prostredie  prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. FCHPT 55 5 6 2
13 Sustainable design of (human) environment prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. FAD 15 4 7 0
14 Spájkovanie - Soldering prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. MTF 18 2 4 3
15 Excelentný tím diagnostiky a charakterizácie materiálov prof. Ing. Peter Jurči, PhD. MTF 33 0 7 3
16 SPECTRA Centrum excelencie EÚ – Stredoeurópske vzdelávacie a výskumné centrum v oblasti priestorového plánovania a centrum excelencie pre rozvoj sídelnej infraštruktúry Maroš Finka, prof. Ing. arch., PhD. ÚM 48 1 4 7